Салутогенеза или здраверазвитие

Вече писахме за салутогенезата в ОМ. Тя лекува, разбира се, здравето Ви, ако се налага, но залага предимно на това въобще да не се стига до развалянето му и дори напротив – да се подобрява. Подобряването на здравето може да се нарече здраверазвитие и би било хубаво ако започнем да използваме тази дума вместо здравеопазване. Самата промяна на използваните слова, ще означава, че има и промяна в мисленето.

Според салутогенезата има четири неща, които са най-важни, за да сме здрави и за да развиваме здравето си:

1. вяра
2. положително мислене
3. социална среда
4. мигове за отдих и почивка

Както виждате, всички те се отнасят предимно към Духа (вяра), душата (положително мислене), чувствата (социална среда) и разума (отдих), а не към тялото. Телесното, физическо здраве е само следствие от духовното, душевно, емоционално и мисловно здраве. Затова е толкова важно да се развиваме цялостно като личност и то със следния приоритет:

1. Дух
2. Душа
3. Чувства
4. Разум
5. Тяло

Затова и не е чудно, че Духовно развитите хора са и физически здрави, но физически здравите не винаги са Духовно развити, макар това да е доста вероятно. Не случайно и приказката:

Здрав Дух в здраво Тяло

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.