От земята до устата

Вчера попаднах на един любопитен проект на сдружение Инициал. И реших, че си заслужава да се напише за него. Не, защото е единствен по рода си или защото е успешен, ами защото е много показателен за това, кое носи успех и кое не. От него можем да се поучим много.

Сдружението предоставя възможност на хора, които са дълготрайно безработни, да обработват екологично градина. Продуктите отиват на три места в същия град – за самите хора, даряват се за различни социални институции (предимно за деца) или в собствения ресторант на сдружението. Персоналът в ресторанта са отново хора, които са били дългосрочно безработни. В ресторанта може да се храни всеки, но хора, които са социално слаби ползват голяма отстъпка от обикновената цена.

Положителните страни на проекта са много и той доставя стойност по цялата верига:

- дава работа на безработни;
- обучава хората на занаят и препитание;
- на местно ниво създава качествена екологична продукция, която се потребява устойчиво и отива там, където е най-необходима;
- проектът помага на една и съща група от обществото, но на различни нива.

В същото време проекта не се финансира напълно от само себе си, което не е устойчиво и не му вещае добро бъдеще в дългосрочен план. Нуждае се винаги от дарения, европейски, държавни и общински пари. Това е характерно и за много други подобни добри проекти, които успяват да допринесат със социална и екологична стойност, но не могат да направят крачката към финансова такава и не могат да се превърнат в устойчиво социално и екологично предприемачество. Причините защо това не се получава са предимно в поляризацията на обществото, която тепърва трябва да намалим, за да намерим златната среда.

Живеем в общество на крайностите – едните иска да допринасят само финансова стойност, а другите само екологична и/или социална. Така нито едните, нито другите работят на устойчива основа, ами сами подкопават и без това крехките си корени. В това отношение препоръчвам творбата на Роси за социалния капитал, в която в самото начало тя говори за четирите вида капитал (аз предпочитам да говоря за „създаване на стойност“):

- човешка
- природна
- социална
- икономическа

Можем дори допълнително да разширим този списък, но и това е достатъчно. Важно е да проумеем не само кои са различните видове стойности, които можем и трябва да създаваме като предприемачи, но и да възприемем взаимовръзките и отношения между тях.

Човешките и природни стойности са тези, които се създават за самите нас и за заобикалящата ни околна среда. Те осигуряват непосредственото съществуване на човечеството и на природата. В същото време може да се каже, че природата играе и ролята на среда на живот за човечеството и за всички други видове на Земята. Тоест,  природата е обединително начало. Същото важи и за третата стойност – социалната. Тя е обединителното начало между хората. Без нея не може да се изгради живо и развиващо се общество. Последната стойност е само средство и улеснение, катализатор, за останалите три. Тази стойност сама по себе си не е необходима, но в процеса на развитието на обществото е добила такава важност, че без нея не може. Затова не трябва и нея да я забравяме.

Много е любопитно да се разгледа възможността за общество и предприемачество без тази последна стойност. Според мен едно такова е напълно възможно, но може да бъде постигнато много трудно и то само по един строго определен начин. И той не е чрез пренебрегването й, а чрез пълното и задоволяване. Когато отделни предприемачи пренебрегват икономическата стойност, то те се обричат на неуспех под натиска на всички останали, които желаят тази стойност. В същото време, ако тези предприемачи създават и финансова стойност, то те бързо ще създадат насищане при нея. За разлика от останалите стойности, икономическата се насища много бързо, защото е само средство. Като се достигне до това насищане, средството става излишно. Това може да се види при много успели предприемачи, които от един миг нататък се съсредоточават само върху останалите три стойности, защото имат необходимия вече минимум от четвъртата – средството. При другите три стойности също може да се достигне до насищане, но това става много по-бавно, заради огромните възможности и посоки на развитие на хората и нашата среда.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.