Пасивни и активни къщи

До 16.03. Пасивна къща България организира конкурс за разработване на модел на пасивна къща, която ще бъде изградена в близост до София. Характерно за пасивните къщи е изключително ниското потребление на електроенергия – до 15 kWh на година за отопление и вентилация и до 120 kWh общо годишно потребление за всички нужди. Това обикновено се постига чрез много добра изолация на къщата, специално разработена вентилационна система и проектиране на ориентацията на къщата така, че максимално да се използват слънчевите лъчи. По света вече са изградени над 30 000 пасивни къщи и това е едно добро начало.

В бъдеще обаче може би ще трябва да обръщаме все повече внимание на т.нар. активни къщи. Те не само пестят енергия, но и произвеждат такава и то в достатъчно количество, за да задоволят нуждите на обитателите и да остане енергия в излишък, която да бъде вкарана в електро-преносната мрежа. За целта на покрива на къщата и евентуално на някоя от стените се поставят слънчеви панели, които осигуряват топла вода и електричество. Прозорците се разполагат по начин, който свежда до минимум необходимостта от изкуствено осветление, както и позволява естественото отопление на къщата от слънцето. Тъй като греенето на слънцето не е равномерно разпределено през цялата година, в месеците, в които то е недостатъчно за задоволяване на енергийните нужди на къщата, тя може при необходимост да използва енергия от електро-преносната мрежа (без да плаща до количеството енергия, което е подала, като излишък, през предходните месеци).

Може би в бъдеще ще се строят все повече такива къщи и един ден всяко домакинство (а защо не и всяка една сграда) ще може сама да произвежда електроенергията, която му е необходима, по един устойчив начин и от възобновяеми източници.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.