Научната прогноза за 2012 на сп. Science

Севдалина Пеева за GreenTech-BG

Класацията на списание Science за научно откритие на 2011 година оглави превантивна HIV-терапия, в конкуренция с още 9 значими открития в различни научни области.  А какви са очакванията за 2012 година на Bruce Alberts, главен редактор в списанието: „Вече има признаци, че 2012г. ще бъде изключително вълнуваща от гледна точка на науката. Този месец физиците в European particle physics laboratory CERN може би откриха следи от митичната елементарна частица Higgs boson – хипотетичната фундаментална частица, която би помогнала да се дефинира масата на елементарните частици. Едно такова откритие ще бъде един от най-големите научни пробиви и всички с нетърпение очакват резултатите от последните изследвания. Но да се предскаже бъдещето на науката е твърде несигурно и най-голямо удоволствие на екипа на списанието носи нашата увереност, че идващата година ще поднесе изумителни научни изненади.

Не всички научни новини обаче бяха добри през изминалата година. За съжаление живеем във време, в което да се отрича науката е модно. Например, в Съединените щати конформизмът стана толкова голям, че дори някои грамотни политици нямат желание да говорят открито за това, което науката знае със сигурност по отношение на климатичните промени. Част от причините са нуждата от набиране на средства за успешно явяване на следващите избори, а голяма част от паричните дарения идват от групи, заинтересовани да изкривят обществения дебат.

На страниците на това списание често сме изтъквали, че за да се противостои успешно на отричането на науката, трябва да се отделя много голямо внимание на образованието. Добро обучение не означава просто преподавателят да съобщи на студентите това, което знае – обичайният похват при воденето на лекции. Вместо това научната общност трябва много сериозно да прилага в преподаването похвати, които се базират на доказателства, за да подпомогнат студентите в колежите и долните курсове на университетите. Фокусът трябва да бъде да се даде възможност на студентите да разсъждават и да решават проблеми с помощта на научни похвати. И тогава, може би един ден списание Science ще може да отличи като постижение на годината изумителните резултати от мащабни „клинични изпитания“ на ново научно обучение, докладвайки за очевидните предимства за студентите, вдъхновени, старателно насочвани и подпомагани в тяхното изследване на света.“

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.