Продаване и даване

Всеки един добър предприемач трябва да може две неща – да създава стойност и да доставя тази стойност. В противен случай се нуждае от хора или бизнес модел, който да поема тези задачи. В повечето случаи създаването на стойност се оказва по-лесната задача, защото хората предпочитат да се занимават с това, което им харесва, да създават стойност там, където могат и желаят. Така е и с двама мои приятели, които работят от известно време заедно и създават прекрасен продукт.

В същото време доставянето на стойност е задачка, която повечето хора не умеят добре. Това е нещо, на което най-често няма кой да ни научи и трябва да се учим само от собствения си опит. Доставянето на стойност не е заложено в образователната ни система, а рядко е и част от възпитанието ни вкъщи. Допълнителна неприятност е, че често обръщаме доставянето на стойност в чиста проба печалба и търговия. Имаме продукт и е важно да го продадем, „пласираме“, независимо дали този продукт създава стойност за купувача и независимо дали чрез него доставяме стойност. Продаването и правенето на печалба са изместили доставянето на стойност в и за обществото и са изкривили представите ни за това как се прави бизнес.

СъзДавам идва от „давам“. Същото важи и за проДавам. Думата „давам“ следва, че е в основата на предприемачеството. Нека разгледаме и думата предПриемам – идва от пред, преди и приемам, получавам. Преди да приема нещо, преди да получа нещо, неизменно трябва да дам нещо. Предприемачеството е само по себе си чист процес на даване! Обяснено в Духовен смисъл – ние приемаме Божествената благословия, благоДарим на Бога за нея и предПриемаме, за да съзДадем и доставим стойност, за да благословим и ние, за да върнем това, което сме получили в още по-чист и съвършен вид на Създателя.

Тоест, предприемайки, ние даваме. Затова и не трябва да очакваме да получим непосредствено или да искаме. Просто трябва да приемем благословията, че ни е дадено да създаване и да използваме талантите си за това. И неминуемо ще бъдем възнаградени. Затова, също както посъветвах двамата си приятели, млади предприемачи, да дадат първо и да не мислят за печалбите, така съветвам и Вас ако решите да предприемате. Процесът в случая не се отличава от този при хората, които работят като служители, като наемни работници – те също първо дават и в края на месеца получават. Предприемачът обаче не знае обаче кога точно и дали ще получи, но пък има свободния избор и го следва, което му създава много повече възможности.

Въпрос на време е да видим каква стратегия ще изберат моите приятели. Радвам се, че успях да ги запозная и с една друга приятелка, един от хората, които можем да наречем „продавач по рождение“. Или поне такава беше преди два месеца, когато се запознахме. При последната ни среща, преди няколко дена, се оказа, че тя силно се е променила и е разбрала мисията си да Дава, защото това умее най-добре – човек, роден да дава. Колко е прекрасно, когато хората толкова бързо се възвисяват Духовно! Тя вече знае, че Даването на стойност е истинската същност на продаването. Сигурен съм, че ще успее да научи на това и двамата млади предприемачи.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.