Мод Барлоу и Тони Кларк за правото на достъп до вода (2)

Статии Мод Барлоу и Тони Кларк на Награда за цялостен житейски принос

Превод от английски език: Рослава Стоянова

„… за образцовата им и дългосрочна работа в световен мащаб за справедлива търговия и за признание на основното човешко право за достъп до питейна вода.“

Заедно Мод Барлоу и Тони Кларк играят ключова роля в противопоставянето срещу Многостранното споразумение за инвестиции и в кампанията срещу проекта за свободна търговия на Световната търговска организация, особено в Сиатъл (1999г.) и Канкун (2003г.). Тяхната професионална дейност е тясно свързана в продължение на много години и Барлоу и Кларк днес са двамата най-уважавани граждански лидери в Канада и в световното движение за справедливост като цяло. И двамата са изнасяли речи на Световния социален форум в Порто Алгре и Мумбай. Те са новатори и в сферата на трансграничните организации, което е видно и в дейността им срещу MAI и световната търговска организация; в създаването на демократични модели на организации, демонстрирано от Съвета на канадците; в повдигането на нови въпроси, какъвто е случаят с NAFTA, MAI и достъпът до вода; и в развиването на реални алтернативи, описани в общата им книга „Световна конфронтация: как новите активисти се борят срещу управлението на международните корпорации“ (2001г.) Двамата работят в тясно сътрудничество и чрез Международния форум по въпросите на глобализацията (International Forum on Globalisation – IFG), основан през 1998г.

Важен фокус на съвместната им дейност са и въпросите, свързани с водните ресурси. През 2002г. те публикуват „Синьо злато: борбата срещу корпоративната кражба на световни водни ресурси“, която е издадена в 47 държави. Наскоро издадената от Кларк книга „В бутилката: истината за бутилирането на вода“ (2007г.) изказва опасенията му, свързани с бутилиращата промишленост и влиянието й върху достъпа на най-бедните до чиста питейна вода. Барлоу и Кларк са изградили голяма мрежа от активисти и значителна част от дейността им се състои в посещаване и подпомагане на общности, борещи се за правото си на достъп до вода, като например село Плачимада в Керала, противопоставящо се на завод на Кока-Кола.

Една от големите им победи в международен план е включването чрез референдум в конституцията на Парагвай на член, според който не само достъпът до вода и хигиена е основно човешко право, но и социалните и екологични съображения имат преимущество пред икономическите при изготвянето на националната политика в сферата на водоснабдяването.

Барлоу участва активно и в международна кампания на ООН за правото на достъп до вода. На 28.07.2010 Генералната асамблея на ООН гласува в полза на признаването на водата и хигиената за основни човешки права. Резолюцията, внесена от Боливия с подкрепата на 35 други страни беше приета със 122 гласа „за“ и 41 „въздържал се“.

Цитат

„При настоящия модел на глобализация всичко може да се продаде. Неща, които преди се смятаха за наше общо наследство, днес се превръщат в стоки, комерсиализират се и се приватизират с невероятна скорост. Днес, повече от когато и да било, целите на тази масирана атака са самите основи, на които се крепи животът на тази планета, включително чистата питейна вода, човешкият геном, семената и сортовете растения, въздухът и атмосферата, океаните и космосът. Ограбването на общите блага и защитата им е една от великите идеологически и социални борби на нашето време.“

Мод Барлоу и Тони Кларк

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.