Пожар в гората

Художник: Екатерина Даскалова

Късно, късно вечерта
Някой чукна по вратата
В къщата на Щимуран
Скрита вътре във гората

Щимуран – той вече спеше
Но веднага се разбуди
“Кой ли в този късен час –
е дошъл да ме събуди?”

Бяха горските животни
Зайо, Вълчо, Меца, Лиса
Със тревожна новина
Бързо, бързо те дошли са

“Ставай, ставай, Щимуране,
Случи се беда голяма.
Страшен и ужасен огън,
Цялата гора обхвана”

“Пламнаха – дървета, храсти
Бързо – всички са в опасност”
“Моля, бързо – помогни.
Ти животните спаси”

Щимуран за миг помисли
И решение измисли
“Хайде всички бързешката,
да отидем до реката”

“Зная аз пътека пряка,
кaк да стигнем до водата”
“Огънят ще загасим,
всички ние ще спасим”

Кой каквото може грабна
Кофа, каничка и стомна
И от буйната река
Ги напълниха с вода

И Пожара изгасиха
Но се здраво измориха
Пълниха до вечерта
Скъпоценната вода

Щимуран накрая каза:
“Със задружност всичко става,
Щом сме заедно в бедата
Ще се справим със злината”

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.