Предприемачество за пряка продажба на селскостопанска продукция

Здравейте!

Идеята, за която искам да Ви споделя и също така да намеря начин за осъществяване,  ми изскочи по време на магистърската ми теза от Aalborg University. Темата беше „Иновациите в българското селско стопанство“. След интервюто ми с един среден по големина фермер разбрах, че основен проблем в селското ни стопанство са липсващи пазарни механизми. От това, което съм научил досега, мога да кажа, че там, където има проблем  и нещо не ефективно, там има и възможност, т.е. намиране на решение – ще го нарека иновация.

Идеята ми е да се създаде онлайн платформа/уеб сайт за скъсяване дистанцията производител – потребител (B2B) и производител – краен консуматор (B2C). Функционалността ще бъде подобнa на Ebay:
1) Производителите на селкостопанската продукция ще се регистрират в платформата с основни данни като: вид продукция, сорт (евентуално), количество, качество, населено място, срок на годност, наличие на склад.
2) Краен или междинен потребител, (също е желателно да има акаунт) ще задава стоката, която търси, и нейното количество. Ако то е по-голямо от това, с което разполага един фермер, то системата ще изпълни събирателна функция и ще вземе от по-голям брой фермери нужното количество (с възможност за смесване или не на сортовете).

Предимствата ще са, че ще се получи пазарна ефективност и цената ще е резултат от търсенето и предлагането (пазарна цена). Фермерът ще получи по-висока цена и съответно би могъл да ре-инвестира и да подобри производството. Потребителят пък от своя цена ще получи по-ниска цена. Био-продукцията може би ще остане на същата цена, защото на този етап самите производители определят цената.

Логистиката за сега изглежда най-трудна за осъществяване, защото:
* няма фирма (или поне още не знам за такава), която да извършва контрол по качеството в момента на приемане на стоката;
* малки количества стоки от производител до краен потребител няма да са изгодни, поради цената на доставка (примерно, цената на доставка от т. А до т. Б е около 4.50лв за пратка до 5кг.);
* не всички стоки са лесни за доставка: мляко, месо, яйца и др.

От стратегическа гледна точка вярвам, че това ще стане основен онлайн пазар, от който борси, търговци, ресторанти, супермаркети, семейства ще задоволяват нуждите си. Може да се превърне и в онлайн борса.
Стоките и дори услугите биха могли да се разраснат и да се включат дървен материал, цветя, сапуни, вълна, отдаване машини под наем, земя, асоциации между фермери, износ на продукция (стигайки до по-големи количества) и т.н.

Това е накратко идеята.

Вече съм говорил с човек, който може да направи IT изгражането на структурата, но то няма да е безплатно. Вече съм провел срещи с няколко производителя, логистични фирми, маркетингови специалисти.  Резултатите засега са, че големите фермери с достъп до информационни технологии имат нужда от действащ пазарен механизъм и биха го ползвали. Някои пък въобще не знаят за възможността онлайн да се разрешава проблема, но един път предоставено и популяризирано с нужното количество доверие от двете страни, трябва да функционира добре. Предстоят ми още много такива срещи.

Оставам на разположение за въпроси, дискусии, препоръки, помощ, критики и мнения. Банкова сметка за дарения: BG94UBBS80021087192220,  BIC UBBSBGSF

 

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.