Тенденции в областта на човешките ресурси

Икономическата академия в Бон обнародва наскоро най-новото си проучване на тенденциите в областта на човешките ресурси. В запитването са участвали ръководни кадри, работещи в областта. Резултатите са повече от впечатляващи и показват много точно накъде се развива света и какво е важно за хората:

  • 81% посочват успешното ръководство на служителите
  • 71% посочват баланса на работното място, за да не се достига до „прегаряне“
  • 61% посочват управление на знанието
  • 55% посочват нови модели на работа и заплащане
  • 43% посочват непрекъснатото учене през целия живот

Процентите надхвърлят 100, защото са били възможни повече от един отговор. Изброените 5 фактора са ценни и за всеки, който възнамерява да ръководи собствен бизнес – без познания в тези области това е немислимо.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.