Преки заеми от хората за хората

Моделът на платформата Zopa във Великобритания, чрез която хора дават заеми на други хора без посредничеството на банка, може да се използва и в България. Предимствата са лесното управление, високата сигурност, добрите лихви както за получателя, така и за даващия. Това е прекрасен пример за пряко микрофинансиране, което действа лесно, бързо и добре.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.