Създаваме и споделяме модели за социален франчайзинг

Франчайзингът и особено неговият подвид – мрежовият маркетинг – са колкото добре разпространени в България, толкова и слабо познати като същност. В повечето случаи ги възприемаме като наглед лесна възможност за печелене на пари. В действителност става дума преди всичко за създаване на предприемачески модели, които могат да вървят добре и без нашето непосредствено участие след като веднъж сме ги започнали. Дейността, която развиваме, би могла да бъде в голяма полза за развитието на обществото и на нас самите. Това се отнася основно до така наречения социален франчайзинг, в който на първо място не седят личните печалби от предприемаческите модели, а ползите както за обществото, така и за отделните хора, участващи в тях. От ОМ сме силно заинтересовани от създаването, споделянето и развитието на такива модели.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.