Водовъртежът: Силата на гравитацията

Водовъртежът: Силата на гравитацията е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Водата е в основата на кръговрата на веществата на земята. Падайки като чист дъжд, тя започва да се стича под силата на гравитацията все надолу и надолу. Това движение винаги се извършва под формата на спирала или водовъртеж в потоците и реките. Нещо съвсем просто и естествено, което може да се наблюдава навсякъде и от всеки. Но ние, хората, изглежда сме го позабравили или не знаем ползата от него. Въртеливото движение на водата е най-доброто средство за нейното пречистване. Използвайки го, можем да пречистим дори и силно замърсена вода без употребата на химикали, енергия и други сложни механизми. Водата е в основата на живота на земята, но благодарение на необмислената човешка дейност, качеството й се влошава и количеството на годната за пиене вода намалява. Това води до употребата на бутилирана вода и до превозването й на големи разстояния, което отново оказва неблагоприятно влияние на околната среда и замърсява водите. Порочният кръг се завърта.

Необходим ни е прост, евтин и най-вече надежден начин за пречистване на водата. Най-лесно е като използваме естественото й въртеливо движение под силата на гравитацията. Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.