Метали без минно дело

Метали без минно дело е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Рядко добиваме металите от природата в чист вид. В повечето случаи те са с много примеси и трябва да се пречистят. Методите за това са доста сложни, скъпи, енергоемки и замърсяват околната среда. Още по-сложно е рециклирането на метални сплави и електроника. Всъщност, в целия свят съществуват само три завода, в които това може да се прави. Но нима няма и други, по-прости начини? Нима в природата не се срещат метали и в чист вид? Как са се образували те? Отговорът е прост – благодарение на различни бактерии. Технологията е проста – поставяме раздробените на прах метали във вода и добавяме необходимите бактерии, които отделят един по един различните метали.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.