Чиста вода без отпаден канал

Чиста вода без отпаден канал е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Твърдим, че човекът е най-висшето творение на природата. Ако това е така, защо не се поучим от собственото си тяло и не строим къщите си на принципа на тялото си? Въздухът и храната достигат до белите ни дробове и до стомаха ни посредством клапи, които се отварят или затварят в зависимост от необходимостта. Същата система може да се приложи и в къщите. Става дума за съчетание на проветрение, запазване на топлината, пречистване и оттичане на водата. Предимството за домакинството е спестяването на разходи за многобройните тръби, за отопление, за охлаждане, проветряване, овлажняване, изсушаване, рециклиране и т.н. И най-вече – не замърсяваме излишно реките с отпадните си води или с химията необходима за пречистването им. Няма необходимост и от централна отходна канализация за цялото населено място.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.