Разграждащи се пластмаси от хранителни отпадъци

Разграждащи се пластмаси от хранителни отпадъци е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Изкуствените пластмаси на основата на петрола не само, че се нуждаят от много енергия за производството си, но и замърсяват трайно околната среда, защото не се разграждат. Това обуславя постепенното навлизане на естествени растителни пластмаси, които лесно се разграждат. Но за тях са необходими огромни площи с насаждения, които отнемат част от съществуващата земеделска площ, необходима за изхранване на световното население. В същото време в развитите страни се изхвърлят непрекъснато тонове храна и хранителни остатъци, които пълнят сметищата и отделят огромни количества метан, които допринасят силно за глобалната промяна на климата. Така отново се завъртаме в порочен кръг, вместо да използваме естествения кръговрат на веществата в природата. Съществуват бактерии, които преработват хранителните отпадъци до нещо подобно на нишесте от царевица, което пък най-често се използва за производство на разграждащи се пластмаси.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.