Впръскване без газове

Впръскване без газове е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Често се нуждаем от механизми за впръскване, например при капките за нос, медикаментите за астма, в двигателите на колите или при пожарогасителите и дезодорантите. Най-разпространеният метод е чрез използването на газове, които дават тази възможност. Те обаче често са токсични, взривоопасни или разрушават озоновия слой. В същото време природата е намерила достатъчно начини да осъществи същия този процес на впръскване само с използване на разликата в налягането и температурата. Много видове животни разпръскват различни вещества точно по този начин.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.