Рециклиране на опаковки

Рециклиране на опаковки е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

В днешно време една от най-големите заплахи за околната среда са опаковките. Много от тях съдържат ценния и изключително енергоемък за производство алуминий, който защитава стоките от въздуха. За съжаление обаче досега никой производител на опаковки или рециклираща фирма не могат да разделят алуминия от пластмасата или хартията. Да погледнем какви решения дава природата. Лишеите успяват да проникнат и в най-твърдите камъни и да се закрепят върху тях. Ако пък полеем компакт диск с прясно мляко, ще видим колко бързо алуминият ще се отдели от повърхността на диска под влияние на бактериите в млякото. И в двата случая микроорганизми успяват бързо да проникнат под повърността и дори да я разградят. Този способ може да се използва и за отделянето на алуминия от картонени и пластмасови опаковки.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.