Изнасяне на вятър

Изнасяне на вятър е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Липсата на достатъчно добри предприемачески модели често прави възобновяемата енергия доста по-скъпа от атомната или твърдите горива. За да преодолеем този недостатък, е необходимо творческо мислене. Или моркови. В Дания, на един от островите вятърната енергия се финансира успешно благодарение на … производството и продажбата на моркови. Морковите се произвеждат, съхраняват и преработват само с използването на вятърна енергия и това се съобщава на всички клиенти, което прави продукта по-привлекателен. Освен това никакви части от продукцията не се изхвърлят. Кривите и малки морковчета се използват за замръзени зеленчуци или се правят на торта с моркови. Важно е да се отбележи, че са изградени и складови помещения, които поддържат морковите здрави почти година и така има налични количества за продажба целогодишно, което значително увеличава възвращаемостта поради по-високите цени извън сезона. Така вятърът се изнася под формата на моркови. Могат да се измислят и други модели, разбира се.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.