Нова оценка на житейския цикъл

Нова оценка на житейския цикъл е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Оценката на житейския цикъл е метод за определяне на това доколко даден продукт замърсява околната среда по време на целия си житейски цикъл – от самото добиване на първоначалните суровини до влиянието му след като вече си е изпълнил ролята и бива изхвърлен/ преработен в нов продукт. Този вид анализи са изключително трудни, защото трябва да се вземат предвид всички вещества и енергия, които са ни необходими за производството, но да не се забравят и отпадните продукти. Досега стремежът на подобни изследвания беше да се намали вредното влияние върху околната среда колкото е възможно повече. Без да подценява значението им, синята икономика предлага един по-различен подход, а именно кръговрат на входните и изходни продукти. Изходните продукти или отпадъци трябва да са винаги входни за друго производство и обратно. Така се използва моделът на природата, при който нищо не се губи. Създава се стойност, без да се унищожава такава.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.