Отвъд фирмената социална отговорност

Отвъд фирмената социална отговорност е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Хубаво е, когато фирмите се отнасят отговорно към работниците си, клиентите си, хората като цяло, обществото и околната среда. За доказателство, че наистина го правят, служат безброй сертификати и контролни органи, които са малко или много напълно неразбираеми за купувачите. Всички те водят не само до повече бюрокрация и разходи, но неизбежно и до по-високи цени за потребителите. Например органичното и справедливо търгувано кафе е по-скъпо от обикновеното. Необходимо ли е да е така? Нима фирмената социална отговорност не се стреми да създаде стойност за всички, като помага съответно за развитието на обществото, на околната среда и на хората в частност. Ако това е наистина така, то не би ли следвало да е по-логично продукцията да е дори по-евтина? Все пак се създава стойност и от други места, не само от пазарната цена на продукта. Пример за социално отговорно предприемачество е производството на органично и справедливо търгувано кафе, при което отпадъците се използват за отглеждането на гъби. Гъбите осигуряват безплатна храна на работниците в региона и допълнителни печалби, които правят възможни по-ниските цени на кафето. Със сигурност можем да измислим много такива модели, особено като имаме предвид основните принципи на синята икономика – отпадъци няма, има само суровини за друго производство.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.