Новости в хартиеното производство

Новости в хартиеното производство е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

За производството на хартия се използва целулозата в дървесината. Всичко останало се изхвърля или изгаря в процеса на производството. Но в дървесината се съдържат и други вещества, например липиди и лигнини, които могат да се използват за различни цели. Латвийски професор успява само под влиянието на повишено налягане и температура за първи път да раздели една от друга различните дървесни съставки. Така те могат да се използват много по-пълно и по предназначение.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.