Електричество чрез просмукване

Електричество чрез просмукване е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

В Норвегия са открили метод за добиване на електричество от разликата в налягането, която се образува от смесването на прясна и солена вода. Това е поредният прост и неизчерпаем източник на енергия за населението по много крайбрежия по света.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.