Просто пречистване на водата

Просто пречистване на водата е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Питейната вода от чешмата е за предпочитане пред бутилираната вода, но въпреки това може да е замърсена или да съдържа хлор и други вредни за здравето ни вещества. Досега домакинствата използват предимно филтри, които обаче не са много ефективни, скъпи са и трябва да се сменят често. Далеч по-просто е да се използва енергията на течащата вода. С нея може да се произведе електричество, от което дори минимални количества стигат, за да се извлекат и отделят, чрез процеса на електролизата, всички положително или отрицателно заредени частици (замърсители) от водата.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.