Сторителство с бамбук

Сторителство с бамбук е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Представете си, че в бъдеще не строим къщи, а ги оставяме те сами да пораснат? Нима е възможно? Да, ако използваме естествени материали. Както вече писахме в ОМ, в Германия вече има хора, които се опитват да изградят къщи от живи дървета. И това се получава добре, но много бавно. Ами ако използваме бамбук или други бързо растящи дървета? Със сигурност това е модел с бъдеще.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.