Производство без калъпи

Производство без калъпи е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Производството на метали и пластмаса изисква калъпи или преси, в които се поставя суровият материал, за да придобие желаната форма. Такова производство не е особено ефективно, защото се изхвърля голямо количество от началната суровина и са необходими множество калъпи, които след това също се изхвърлят. Междувременно съществуват така наречените триизмерни принтери, с които може да се оформи произволна форма, която преди това е точно дефинирана дигитално. Тези машини спестяват много материали и дават възможност за значително по-бързо и качествено производство.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.