Печалба от биогаз

Печалба от биогаз е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Биогазът е по-екологична алтернатива на петролните продукти, но за съжаление производството му все още е в много малки количества, за да задоволи цялото търсене, а и не е напълно печелившо. Но въпреки това добри възможности съществуват, особено ако се използват различни суровини, които иначе са непотребни и отиват на сметищата, като храни и органични отпадъци от домакинствата, а също и ненужни селскостопански отпадъци. Освен това при производството се отделя топлина, която също може да се използва и да се продава. Често дори могат да се получат пари за употребата на отпадъците, които иначе струват скъпо на общината. Допълнителен продукт е и течният въглероден двуокис, който също може да се използва.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.