Без атомна енергия

Без атомна енергия е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Германия се превърна в първата голяма индустриална държава, която прекратява окончателно производството на атомна енергия. До 2022 ще бъдат затворени и последните 9 работещи в страната реактори. И докато за някои това изглежда неразумна и прибързана постъпка, то така се създават редица от нови възможности. С последователни действия, основаващи се на и съчетаващи някои от предприемачествата от синята икономика, като например 11. Вятърна енергия без нови стълбове; 40. Електричество чрез просмукване; 41. Електричество от морските течения; 42. Електричество от чешмата; 51. Слънчева енергия без субсидиии и 53. Печалба от биогаз могат да бъдат постигнати прекрасни резултати. Благодарение на многото смислени и регионални действия могат да се предотвратят дори нови големи индустриални проекти като поставянето на вятърни перки в северно море или на соларни модули в Сахара.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.