Чист въздух без филтри

Чист въздух без филтри е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Всеки от нас знае колко тежък и неприятен може да бъде въздухът в големите офиси – прекалено много прах, ниска влажност, високи стойности на въглероден двуокис и т.н. Начини за пречистването му има много, но повечето от тях са не само енергоемки и скъпи, но и дори не подобряват значително въздуха. В такъв случай защо не прилагаме най-простото и естествено решение? Как се пречиства въздуха на планетата земя? Кои са белите ни дробове? Това са растенията и особено горите. В големи офиси може да се отдели винаги място за зеленина. Така не само, че се спестяват много средства, офисът се разкрасява и работниците се чувстват по-добре, но дори могат да се произвеждат и хранителни стоки чрез различните методи на градското земеделие.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.