Цялостно здраве

Цялостно здраве е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Винаги твърдим, че здравето, както нашето, така и на цялата планета, е най-важното, но рядко се грижим за него както трябва. Дори когато сме болни, рядко получаваме правилните и необходими предписания. В Швейцария са разработили специален микроскоп, който „вижда“ бактериите. Така на пациентите не се налага да минават през тежки и продължителни изследвания, а пробите не се анализират с дни в лабораториите. След като е ясно какъв е причинителят на заболяването и след предписание на правилните средства за преодоляване на заболяването, започва същината на лечението – лекарите съветват и помагат на пострадалия да промени вредните си навици и така да предотврати евентуални бъдещи проблеми.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.