Плаващо електричество

Плаващо електричество е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

В случаи на природни бедствия или на катастрофи, често много хора остават без ток. Това обикновено се случва в крайбрежните региони на света, което води и до едно възможно решение за задоволяване на спешните енергийни потребности. До платформите за добиване на нефт от морето се разполагат кораби, с преносими генератори на електричество. Такива кораби задоволяват нуждите на платформата. Има ги на много места по целия свят и биха могли да бъдат използвани в спешни случаи.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.