Как се строи с глина?

Автор: Светлозар Боев за Органично

Напоследък все повече хора от цял свят се интересуват от строителството с глина. Все повече се обръща внимание на екологично строителство с естествени материали. Това е може би най-древната, най-разпространената и най-естествената технология за строителство, датираща от незапомнени времена. Всеки знае, че такива постройки са топли през зимата и прохладни през лятото. Имат и още редица позабравени качества. Усещането обаче безспорно си заслужава.
Изхождайки от българското законодателство, за да се легализира такава къща, е необходимо да има бетонна основа със стъпки по ъглите, може и без плоча. Също е необходимо да има дървена конструкция тип „паянта”, заради земетръсната зона, в която се намираме. Паянтовата дървена конструкция всъщност е доказано най-устойчивата на земетръс, въпреки името си. Причината е, че за разлика от бетона, дървото няма резонансна честота, която да съвпадне със земетръсната такава. Накратко конструкцията представлява дървен скелет. Вертикалите между етажите са укрепени с диагонални разпънки, които я правят устойчива във всички посоки. Това е стандартна технология за този тип строителство. Може да се види много добре на руините на старите кирпичени къщи, направени в полските села. За запълването на стените могат да се използват различни техники, като „кофрирана земя” се указва най-удачната. Размесеният материал се налива в кофражи по 50 см. височина за един ден. На следващия ден може да се свали кофража и да се попълнят трудно достъпните места – в ъглите на конструкцията например и там, където не е уплътнено добре. Може дори да се трамбова странично с дървено трупче, за да се слеят пластовете и да се заздрави повърхността на стената, която е и основа на мазилката след това. Така един пояс кирпич от 50 см. се налива средно за 2-3 дни.

Кирпичът може да е с различна плътност и съдържание, стига да се спазват някои основни правила, разбира се. В състава на добре разбъркания кирпич участват: 15-25 % глина, 60% пясък, 20% слама. Сместа се разбърква най-добре и най-лесно с багер. На един път могат да се разбъркат до 15 куб. метра материал за около 4 часа. Глината е лепилото, тя е спойката между останалите компоненти. Изключително лепкав и пластичен материал. Поддава се на всякакви форми като пластелин. Пясъкът е градивният елемент. Той придава здравина, градивност и структура на масата. Сламата има двояка и много важна функция. Тя армира материала повсеместно и в най-различни посоки, от една страна, а от друга играе ролята на топлоизолация. Със своята якост на опън прави стените и формите единни и цялостни.

Строителството по принцип е скъпо начинание. Не може да се каже, че излиза много по-евтино от стандартното строителство. Ако се прави съвременно жилище с всички удобства, може да се спести нещо единствено на етап грубо строителство, а той е само 1/3 от цялата инвестиция. При строителството с кирпич има повече работа и технологично време за сметка на материалите, които в случая са по-евтини от стандартните. Само за пример – времето, необходимо за пълно изсъхване на стените преди измазване, е поне 6 мeсеца. Това със сигурност е най-бавното строителство. Като алтернатива на сухото строителство може да се строи с бали слама. Може да се поспори, дали е подходящо за нашата географска ширина, но все пак отговаря на условията бързо, лесно и евтино, пък и екологично.

Що се отнася до работната сила, колкото повече хора се включат, толкова по-забавно. Това, разбира се, зависи и до голяма степен от мащаба на проекта. Работата е тежка, но за сметка на това доставя огромно удоволствие, особено в края на работния ден. Например, трима души са достатъчни за наливането на пояс от 50 см. височина, ширина 30 – 50 см. и периметър от около 30 метра. Един пълни кофите, втори ги изсипва в кофража и трети тъпче вътре и уплътнява. Желателно е един пласт да се налее на веднъж, за да е цялостен. Особено важно е да не се прекъсва над трегерите на прозорци и врати. Ако все пак се наложи някъде такова прекъсване, желателно е да се застъпва под ъгъл от 45°.


Предимства:

1. Кирпичът регулира влажността на въздуха. Глината е способна да абсорбира и отдава влага по-бързо и в по-голяма степен, отколкото другите строителни материали, даващи и възможност да балансира вътрешния климат. Средната влажност в подобен тип къщи е почти константна величина – 50% целогодишно.

2. Кирпичът запазва топлината. Глината има отлични качества на термомаса. Така допринася за пасивността на къщата. По време на големи температурни разлики през зимата глината съхранява слънчевата топлината през деня и я отдава през нощта, балансирайки вътрешния климат. И обратното – през лятото може да се разчита на доста прохладен климат без климатик.

3. Кирпичът спестява енергия и намалява замърсяването на околната среда. Приготвянето, транспортирането и съхранението на кирпич представляват само 1% от енергията, необходима за производство, транспорт и съхранение на печени тухли или бетон. Делът на съвременното строителство достига до 80% от СО2 емисиите. Само производството на цимент заема 10% от общия дял в световен мащаб. Строителството с глина е възможно най-екологично и щадящо околната среда. Добре е да се замислим за тези факти и въздействието ни върху планетата Земя, за така наречената антропогенна дейност.

4. Кирпичът винаги може да се използва повторно. Непечената глина може да се рециклира неопределен брой пъти, независимо от срокове на годност. Старият кирпич може да бъде използван отново след напояване с вода и размесване. Така той никога не може да стане отпадък и да замърси околната среда. Дори и да го захвърлиш покрай пътя никой няма да забележи или пък да се възмути.

5. Кирпичът е идеален за „направи си сам“ проекти. Глинените техники могат да бъдат изпълнявани от абсолютни непрофесионалисти, в това число жени, деца и старци, при условие, че строителния процес е ръководен от опитен човек. За строителството е необходимо само здрава работа, някои обикновени инструменти и непреодолимо желание, така че всички желаещи могат да вземат участие. Почти е сигурно, че работата с глина е залегнала дълбоко в генотипа на човека! Можете да се доверите на себе си и да си припомните как става.

6. Глината предпазва дървото и други органични материали. Дължи се на нейното ниско съдържание на влага и способността й да диша. Глината консервира дървения материал, който е в контакт с нея, като го предпазва сух. С течение на времето не се променя, а става по-здрава.

7. Глината има огнеупорни свойства. Поради това в случай на пожар глината предпазва дървената конструкция, която е вградена в нея. Може да се използва за направата на пещи, камини и комини. Плюс отличителните й качества на термомаса тя е идеална за това.

8. Защита срещу високочестотни електромагнитни вълни. Като част от Земята притежава и това свойство да поглъща тази радиация 2-3 пъти повече от стандартните строителни материали.

9. Звукова изолация. Поглъща шума отвън и отвътре. Повече няма да имате проблем със съседите.

Недостатъци:
Отхвърляне и предразсъдъци срещу кирпича са все още широко разпространени. Много хора смятат, че това е остаряла технология и трудно приемат, че натурален строителен материал като глината има място в съвременното строителство.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.