Ние сме Светлина, Любов и Радост

Духовното ни възвисяване и разгръщане към истинската ни Богоподобна същност и към Светлината, Любовта и Радостта може да се постигне чрез всекидневно изпълнение на едно или няколко от изброените прости действия:

 • молитва за земята, природата, обществото, всички хора, тези около нас или за нас самите
 • медитация или физически упражнения
 • положителни утвърждения
 • разходки сред природата, особено в планините
 • четене на Духовна литература
 • възприемане на живото слово
 • радост, усмивки, ведрост
 • разпространение и даване на Любов
 • добротворство
 • добри отношения с всички
 • свързване със Светлината
 • разгръщане на собствената Меркаба – Светлинното тяло на Любовта
 • следване на собственото предназначение
 • благодарност
 • благославяме и сме благословени
 • вярваме в и призоваваме Светлината и нейните Светци

От собственото Ви вътрешно чувство на всеки от Вас зависи какво ще изберете.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.