Калциев карбонат от яйчeни черупки

Калциев карбонат от яйчeни черупки е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Калциевия карбонат е суровина, която се използва в хартиената индустрия, като хранителна добавка, в медицината и козметиката. Произвежда се от варовик, който се добива от мини. Както можете да си представите, това е скъп, енергоемък и замърсяващ околната среда процес. На принципа на водовъртежа този материал може да се добие и от отпадни продукти, например от черупки на яйца.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.