Гравитацията за съхранение на енергия

Гравитацията за съхранение на енергия е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Една от основните трудности при възобновяемите източници на енергия е непостоянното количество енергия, което подават. Затова се налага да се съхранят достатъчно резерви, които да се подават при необходимост. Това става например с язовир и помпени водни електроцентрали. Когато има енергия в излишък, водата се помпа обратно в язовира. Когато има недостиг, водата се изпуска от язовира през турбини и произвежда електричество. ВЕЦ-овете като начин за съхранение на енергия имат два недостатъка – от преобразуването на енергия се губи такава и за язовирите е необходима промяната на големи територии. Американецът Джеймс Фиск предлага различен подход – водата се спуска просто в стари мини, където се поставя под тежки плочи, които я натискат. Когато има недостиг на енергия, плочите се освобождават, а водата минава през тесни места, на които са разположени турбини. Така се губи по-малко енергия при преобразуването и се използват съществуващи нарушения на цялостта на земята, вместо да се създават нови.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.