Гора за ядене

Гора за ядене е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Изсичането на горите е много сериозна неприятност за климата и околната среда и трябва да предприемем спешни и възможно най-цялостни мерки за спиране на унищожаването им. В същото време е необходимо и да започнем да залесяваме. Залесяването може да стане и в градовете. Все повече се развива науката за градско земеделие и горско стопанство, защото тя дава прекрасни възможности. Представете си сгради, например офиси, с много зеленина и без климатици. Или училища, в които се гледат и плодни дръвчета, които служат и за здравословна храна на децата.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.