Обществени тоалетни

Обществени тоалетни е едно от 100-те предприемачества от Синята Икономика на Проф. Паули.

Достъпът до чисти санитарни съоръжения в третия свят е жизненоважен. Често липсва канализация, което обаче може да се разглежда като голямо предимство, защото съвременният западен свят замърсява силно околната си среда като не преработва правилно отпадъците, а смесва всичко в една обща канализация. Използването на лични и особено обществени разделящи и преработващи отпадъците тоалетни може да се съчетае и с предлагането на други видове санитарни услуги, като например възможност за пране и къпане. Това дава не само предимства за бедното население, но и за собственика на тоалетните.

Нима това не е една прекрасна възможност за цялостно и пълноценно предприемачество, което опазва околната среда и може да осигури изцяло нови възможности за социално развитие? Нека заедно да го осъществим и да променим света към добро.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.