Кратка история на ОМ и упражнение за всеобща мъдрост

Още преди да започна да пиша, искам да изкажа голямата си благодарност на Миро Тодоров за неговата дипломна работа за трудовите кооперации и страницата му самоорганизация. Искрено се радвам на запознанството ни. Още в самото му начало Миро ме насочи към труда си и аз интуитивно почувствах, че сме на една вълна и жадно прочетох сътвореното от него. Почувствах го като мъдростта на Живото Слово и се отъждествих с него. И дори още – оказа се, че в ОМ заедно сме минали точно по пътя, който Миро описва в архитипното упражнение за обща мъдрост.

Всъщност това упражнение е поредица от упражнения, които следват естествения ход на зараждането на сплотена организация, основаваща се на взаимност и равноправие. Може да се сравни с митичния път на всеки един приказен (или истински) герой, който води до осъществяването на мечтите му и заветния му стремеж. Ще проследя последователно всичките осем двойки от упражнения и ще дам съответните примери за случилото се в тези периоди в ОМ. Ще се съсредоточа върху груповата динамика, а не върху моите лични преживявания или тези на останалите. Смисълът на погледа назад е, за да покажа, че в ОМ вече сме се изградили като сплотен, самоорганизиращ се и отговорен отбор, в когото можем да осъществим общите си стремежи и да разгърнем напълно личността си, да осъществим мечтите си. И това става в хармония и единство, в мир и щастие, спокойно и бързо. Използвам да благодаря и на всички участници в ОМ, с които заедно извървяхме този прекрасен път, къде интуитивно, къде с вече съществуващи познания, но най-важното – успешно.

Всяка една двойка от упражнения може да се разгледа като играта на противоположностите, в която е важно да намерим хармонията или така наречения среден път. За да се случи това обаче е необходимо да се подложим на и да възприемем противоположностите, себе си и групата в тяхната дълбока същност и Духовен промисъл. Групата от упражнения може да се раздели на две части – пътуването към стремежите и осъществяването на стремежите. Пътуването започва с изясняването на намеренията. Те идват винаги от дълбочината на Душата, от най-съкровените й кътчета, но могат да се разгърнат само чрез приемането на напътствия от Създателя и Учителите, които ни праща. Обобщаващо можем да кажем, че първата двойка от упражнения следва основния вселенски закон на свободния избор – поискайте и ще ви се даде. Точно това направи Ники със създаването на ОМ, следвайки хрумването си и шепота на интуицията си. Той посегна към мечтите си и прие възложената му мисия.

Следващото упражнение е смелото начинание. Всяко едно ново дело изисква опознаване или дори прекрачване на установените граници. Бидейки наясно с тях и с възможностите си, човек може да се въведе в необходимото вътрешно спокойствие, да се научи да уважава границите, което е и съответстващото „противоположно“ упражнение. В тази втора двойка от упражнения виждаме ясно дързостта и смирението. Именно това се случи и с ОМ в самото начало – всички заедно, а и поотделно, бяхме изправени пред много и нови предизвикателства и трябваше да се смирим, за да ги решим. Това беше времето на взаимно и себеопознаване в ОМ.

Следва живеенето в действителността или така нареченото съзерцаване, чисто възприемане. Това е възможността да приемем нещата, хората и света такива, каквито са. В същото време всеки един от нас отстоява и позицията си, защото ние не сме родени наблюдатели, а създатели. Тази трета двойка идва да ни научи как да следваме гласа на сърцето си, зачитайки цялото Творение и стремежите на всеки един. В ОМ това беше времето на изясняването на позициите и стремежите на всеки един от нас.

Следващото упражнение е разясняването на собствената истина, която винаги възниква от Божествената Любов. Противоположно на нея е изслушването или възприемането на истината на тези около нас. Това е и ключа към воденето на разговор и началото на същинската съвместна работа. Така беше и при ОМ – намерихме пътя си и зададохме посоката на съвместната си работа заедно. Тази четвърта двойка от упражнения е намирането на мъдростта, а съответно и естествен завършек на пътуването към стремежите. Следва тяхното осъществяване.

То започва с нелеката задача на устояването на огъня, което означава да му се оставим, в устата на народа – да се печем на бавен огън – но да не се поддадем на животинските си и първични инстинкти за безсмислено бягство или ненужна борба. Огънят разгражда лошото в нас и съгражда доброто. Също както е и при каляването на стоманата – тя трябва да мине през огъня, за да може да върши работата си, да изпълни предназначението си. След преодоляване на трудностите винаги се чувстваме на гребена на вълната и бликаме от въодушевление, което трябва да използваме. Това е и следващото упражнение. Тази пета двойка идва да каже, че независимо дали сме в трудности или в подем, ние продължаваме по пътя на осъществяване на мечтите и стремежите си. Това беше един изключително труден за ОМ преходен период, в който всеки един от нас, а и цялото наше единство, трябваше да премине през множество неприятности, въпреки добрите успехи, които имахме. Но ние го направихме, минахме през трудностите и продължихме по пътя си.

И ако си мислите, че трудностите се преодоляват лесно, то трябва първо да изпиете още и горчивата чаша. Точно това се случи с някои от нас, например с Ники и мен. Ние следвахме пътя на мечтите си, но въздействахме по лош начин на останалите и трябваше да „си сърбаме попарата от това, което си бяхме надробили“. Изключително тежки мигове за повечето от нас, но ние, заедно, устояхме и прибрахме наградата на успеха. Шестата двойка е вътрешното пречистване и точно това се случи с нас, с ОМ, съвсем наскоро. Много от нас бяха болни или минаха през тежки мигове от живота си, но всички заедно оцеляхме, възродихме се за следващата стъпка, в която се намираме сега.

Тя е отдаването на Любовта. Всички ние сега сме изпълнени с вътрешна Любов, а и Ом като цяло пламти от Любовта и я разпространява за благото на всички ни. Това ни дава безкрайните сили да Творим, Създаваме и Взаимодействаме в мир, щастие, спокойствие и радост. Резултатите никога не закъсняват, когато човек и цялата група се открие за Любовта и стане нейн вселенски проводник. Бидейки проводник на Любовта и Светлината, ние я и създаваме, и разпространяваме. Чудна е Любовта – тя се създава от разпространението си. Пребиваването в Любовта включва обаче и действия с твърда ръка. Ние трябва да сме твърди и дейни в прилагането на Любовта във всекидневната си работа. С нея не можем и не трябва да правим компромиси. Тя и само тя е нашата пътеводна Светлина, която ние следваме и осъществяваме чрез решителните си и неуморни действия. Именно това най-пълно внедряване на Любовта във всяко едно Взаимодействие на ОМ живеем сега, вовеки веков и завинаги. Творческата, действената, съзидателната Любов – това сме ние, хората, в нашата съвършена изначална чистота. Това постигаме заедно. Това е и ОМ. Амин.

Едва когато сме във високите вибрации на Любовта, можем да усетим ритъма. Нашия собствен, на нашата работа, на съвместната работа и този на света. Възприемайки естествения съзидателен ритъм на вселената и изравнявайки честотите си с неговата, ние се съединяваме със стремежите си, със себе си, с околните, с Вселената, с Бог, с Творческото начало. Ние сме едно в Любовта и в различията на Свободния си избор. Всеки един е част от общото и общото е във всеки един. Ние сме мисията и мисията е в нас. Това е и ОМ. Ние сега се раждаме за мисията си на и за Любовта и ще пребиваваме завинаги в и с нея. Амин. Това е и същността на осмата двойка от упражнения – пълното единение на общата мисия на света в Любовта.

Това е и което ни прави щастливи, затова и Миро завършва с израза „работа като на шега“. Радостта от работата, от мисията, от Любовта, от това, че сме заедно на света, създаваме и взаимодействаме ни съпътства сега, вовеки веков и завинаги. Амин.

Както виждате, упражненията са представени тук много накратко и в контекста на развитието на ОМ и моя поглед върху него. Повече за тях можете да научите от последната и според мен най-запленяваща глава от дипломната работа на Миро. Що се отнася до развитието на ОМ – четейки нашите отворени съобщения относно него, можете много точно да проследите кога и как сме преминали през различните упражнения за мъдрост, научили сме уроците си и сме се развили. Още веднъж благодаря на целия отбор на ОМ, на Миро и на всички, които ни подкрепят и вярват в самите нас като отбор, в мисията и пътя ни, в начините ни за постигане на стремежите ни и в поставените единични задачи и проекти.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.