Честит празник на жената!

Знаете ли на какво се крепи човечеството? На свързаността между нас самите, както и на свързаността ни с природата, Земята и първоизвора – Бог.

А знаете ли, че човек се чувства самотен средно по 48 дена в годината? И че всеки един допълнителен приятел Ви кара да се чувствате два дена по-малко самотен? Е, само още 24 приятели и никога няма да сте самотни. Но пък как да ги намерим? Начини има много, но по-долу написаното показва най-сигурния.

За или против съвместното съжителство за цял живот с човек от другия пол? Повечето ще кажат „за“ и няма да сбъркат. Омъжените жени живеят средно две години повече от неомъжените, а женените мъже средно със 7 години повече от неженените! Това май разбива на пух и прах твърденията, че добрият живот на мъжете свършва с обвързването. Напротив, той тогава едва започва. Но на какво се дължи това? Защо жените получават по-малко години живот допълнително чрез брака, отколкото мъжете? Причините са две. Първата е, че мъжете без брак правят всевъзможни глупости. А втората и значително по-важна е, че жените са тези, които имат по-силни връзки в обществото, те са тези, които осъществяват до по-голяма степен свързаността помежду ни, а и с Бог. Създавайки семейство с жена, мъжете получават много повече допълнителна социална свързаност отколкото жените, които се омъжват. А това води до по-малко самотен и по-щастлив живот. Живот, изпълнен с Любов.

Ако желаете да възприемете по-добре как сме свързани, можете да прочетете книгата Свързани – по народному написана, тя ни предоставя сведения за дългогодишните научни изследвания по темата. Приятно впечатление прави изключително положителният подход на авторите, които виждат в свързаността на света най-голямата му сила. Но да оставим на страна свързаността и да се върнем отново към жените. В Духовен аспект ролята на жената се свързва предимно с Любовта (на мъжа с Мъдростта), а както знаем без Любов всичко загива. Любовта е точно тази, която ни свързва и ни дава живот.

Женското начало също е предимно възприемащото, това което на практика създава благата и условията ни на живот. Затова то се свързва и с Майката Земя. Богът и първоначалната промисъл пък са по-скоро мъжкото начало. Затова и първо е създаден Адам, а после Ева. Благодарение на първородния грях (жената го е създала и трябва да го изкупи), жената е тази, която трябва да ражда и да дава физически началото на нов живот, също така както нарушавайки повелята на Бог, е започнала едно ново физическо начало за човешкия род. Но след като осъществи тази си мисия, тя получава и най-голямото щастие, родено направо от Любовта – дара на новия живот.

Мислейки си за Духовната роля на жената в обществото, не мога да не се сетя за прекрасните думи на Гогол, които могат да бъдат пътеводна Светлина в живота на всяка една жена:

… не напразно е отредено красотата да поразява хората еднакво – дори и онези, които са безчувствени към всичко. Щом дори някакъв безсмислен каприз на красавица е ставал причина за всемирни сътресения и е карал много умни хора да правят глупости, какво ли би било ако този каприз е осмислен и насочен към доброто? И колко ли добрини би могла да стори една красавица?

От поведението на жените в това отношение зависи много повече отколкото си мислим – та нали те предимно отглеждат и възпитават децата, които са носители на бъдещето!

Но, стига толкова … честит празник на всички жени! И ако искаме да ги зарадваме днес, то най-често го правим с цветя, които са също символ на красотата. И ако все още се чудите кое е най-подходящото, можете да погледнете тук.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.