Асгар Али за толерантността и съвместното съществуване

Статия: Асгар Али Енджиниър (Индия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод от английски език: Рослава Стоянова

Съвместна почетна награда със Свами Агнивеш

„…за това, че в продължение на много години насърчават в южна Азия стойностите на религиозно и общностно съвместно съществуване, толерантност и взаимно разбиране.“

Сн. www.rightlivelihood.org/

Асгар Али Енджиниър е роден през 1940г. и получава бакалавърска степен по гражданско инженерство от университета Викрам. От 1980г. той е редактор на списание „Ислямска перспектива“ и публикува поредица от книги за Исляма и насилието в общностите в Индия. Книгите се основават на собствените му проучвания за бунтовете след обявяването на независимостта на Индия. До 1987г. той вече е добил достатъчно популярност и получава наградата за Изключителни заслуги от Международната студентска асамблея на САЩ и от Американската асамблея на индийските студенти. През 1990г. той получава награда Далмиа за общностна хармония, както и три почетни докторски степени.

Разрушаването на джамията Бабри през 1992г. става причина година по-късно Енджиниър да основе Центъра за изследвания на обществото и секуларизма (CSSS). И до днес Енджиниър е негов председател и основната му дейност е свързана с работата на центъра. Целите на CSSS са разпространение на духа на общностна хармония, изучаване на проблемите в областта и организиране на междукултурни диалози. За постигането на тези цели CSSS провежда проучвания, организира семинари, провежда обучения и кампании за информираност на обществото, издава книги и листовки и работи съвместно с други организации. Чрез CSSS, а и не само, Енджиниър изнася множество лекции,  семинари (някои в чужбина, но повечето в Индия, а също така и пред индийските полицейски власти), насърчавайки взаимното разбирателство и хармония в общностите. Той е издал 52 книги, множество доклади и статии, включително и за научни списания. Редактор е на „Индийско списание за секуларизма“ и на месечното издание „Ислямът и модерната епоха“. Издава и „Светската перспектива“ на всеки две седмици. През 90-те години Енджиниър получава множество награди, сред които Национална награда за общностна хармония (National Communal Harmony Award) през 1997г. и Награда на САЩ от Асоциацията за общностна хармония в Азия през 2003г.

Енджиниър е мюсюлманин бохра и важна част от дейността му е както да помага за разбирането на исляма от другите хора, така и да критикува някои от вътрешните му проявления (примерно Въпроси за преосмисляне в Исляма, издадени през 1998г.) Тълкуванията му на религиозните текстове често стават причина за конфликти с православните свещеници и го излагат на огромен риск. След 2001г, част от дейността на Енджиниър е ориентирана към въпросите на глобализацията, исляма и тероризма, но като цяло остава фокусиран върху състоянието на общностите в Индия и в по-малка степен върху отношенията на страната с Пакистан.

Цитат

„Баща ми, който беше свещеник, ми е казвал, че основния дълг на един мюсюлманин е да възстанови мира на земята… Скоро стигнах до извода, че не религията, а злоупотребата с нея и политизирането й, са основна причина за насилието.“

Асгар Али Енджиниър

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.