Предотвратяване на изхвърлянето на храни

Всяка година в България се унищожават около 400 хил. тона храни, а същевременно 360 хил. българи са на ръба на оцеляването. Изглежда, че най-после има воля да се преодолее това противоречие. Създава се работна група за предотвратяване на изхвърлянето и горенето на храни. В нея ще участват експерти от Министерство на земеделието и храните, Министерството на финансите, БАБХ, Министерство на труда и социалната политика и на Министерство на енергетиката и туризма.

Така наречената „Хранителна банка“ е механизъм за осигуряване на храна за социално слаби и за намаляване на разхищенията. Тя е партньор както на държавата, така и на бизнеса при оползотворяването на годна за използване храна, която не се употребява. Освен това тя би могла да има положителна роля и при кризи и бедствия.

Представителите на търговските вериги и на производителите на храни посочват като основен проблем пред даряването на храна в банката това, че за дарените храни се дължи ДДС, а за унищожаването им не се дължи. Държавата засега не предвижда ДДС да отпадне за дарените в банката храни, но задейства други механизми, за да се стимулира предоставянето им в банката. До момента държавата на практика е субсидирала екарисажите за изгарянето на храните с изтекъл срок на годност. Тази възможност обаче вече отпада и екарисажите вероятно ще увеличат таксите за бизнеса, така че скоро ще стане изгодно да се даряват храните, вместо да се унищожават. Освен това социално слабите се подпомагат с храни по линия на програма „Благотворителност” на ЕС, но най-вероятно тази програма ще приключи от 2014 г., така че хранителната банка ще е необходима.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.