Подкрепяме

Подкрепяме e действие от инициативата Ние сме това, което вършим.

Нашата собствена действеност в обществото е изключително важна, но все пак не всеки и не винаги има хрумвания и силите да ги осъществи. А пък и това не е единственият начин, по който можем да помогнем на обществото. Подкрепяйки с цялото си същество действията на хората около нас, ние също добринасяме много. Може дори да се каже, че взаимната подкрепа е в основата на едно съвършено общество.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.