Международен ден на правата на потребителите – 15.03.

На днешната дата, 15.03., отбелязваме международния ден на потребителските права. Денят започва да се чества от 1983г. и съвпада с датата, на която американският президент Джон Кенеди за първи път дава определение на правата на потребителите. Сред темите на Международния ден на потребителските права досега са били ГМО, достъп до устойчиви енергийни източници, кампания срещу неетична реклама на лекарства и срещу рекламирането на нездравословни храни за деца.

Заради икономическите проблеми напоследък от няколко години насам този ден се посвещава на правата на потребителите при ползване на финансови услуги. Особен акцент се поставя върху правото на избор и на финансовото образование. Финансовите продукти и услуги, като депозити, кредити, ипотека, лизинг, често са твърде сложни и информацията за тях включва термини, като сложна или плаваща лихва , лихвени проценти, фиксирана надбавка, които са неразбираеми за голяма част от обикновените потребители. Ако не разбира информацията, която получава от финансовите институции, човек няма как да вземе информирано решение. Затова Световната организация на потребителите подчертава колко е важно хората да получават поне минимално финансово образование, за да са наясно с права си и да могат да вземат правилните решения.

Световната организация на потребителите осъществява и различни образователни програми в по-бедните страни, особено в Африка, където учи хората на елементарни неща, като например как да си открият банкова сметка или как да си водят семеен бюджет. Обучението се осъществява от местни хора и е индивидуално, а досегашните проекти показват значителен успех – по-малко заеми, по-редовно плащане на вноските, по-стриктно спазване на бюджета, повече спестявания.

Световната организация на потребителите определя осем основни потребителски права:

  • право на задоволяване на основните нужди – храна, вода, дрехи, подслон, здравеопазване, образование;
  • право на безопасност – продукти и услуги, които не представляват заплаха за здравето;
  • право на информираност – достъп до информация, нужна, за да изберете продукт или услуга; защита срещу подвеждащи реклами и етикети;
  • право на избор – от различни продукти и услуги на конкурентни цени;
  • право да бъдат чути - интересите на потребителите да бъдат взети предвид при разработването на продукти и услуги;
  • право на обезщетение  – за дефектни продукти или незадоволителни услуги;
  • право на потребителско образование – за да могат да вземат информирани решения, да са наясно с правата си и как могат да ги защитят;
  • право на здравословна околна среда – която не заплашва благосъстоянието на настоящото и бъдещи поколения.

На мен самата също ми се е налагало да защитавам правата си на потребител, както при ползването на услуги (за което вече съм разказвала в Три малки стъпки), така и при ползването на продукти – връщайки няколко пъти в хранителни магазини или аптеки стоки с изтекъл или необозначен срок на годност. Правя го както за себе си, така и с надежда, че в бъдеще хората ще бъдат по-внимателни и няма да допуснат да бъдат нарушени правата и на някой друг.

Запознайте се с правата си на потребители и ги отстоявайте!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.