Устойчивите предприятия осигуряват повече работни места

Проучване на Центъра за Изследване на Европейската Икономика показва, че така наречените устойчиви предприятия създават с 5% повече работни места, отколкото съответстващите им неустойчиви. Още по-любопитно е, че предприятия, които спестяват чрез нови технологии от необходимите материали за производството, създават дори над 7% повече работни места. Добри примери за това как пълноценната и цялостна насоченост на едно предприятие влияят положително не само на икономическите и екологични, но и на социалните резултати.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.