Игра на цветовете

Ранна пролетна сутрин с ниска и плътна облачност след студена и дълга зима. Човек би си помислил, че това е един от тези неделни дни, в които всичко е толкова мъртво, мрачно и заспало, сякаш живота безвъзвратно си е отишъл. И точно тогава пред очите ни се появява тази игра на цветовете и всичко отново оживява в тишината и спокойствието си. И денят се изпълва със Светлина и щастие.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.