Поздравяване приятелски

Поздравяване приятелски e действие от инициативата Ние сме това, което вършим.

Способността ни да общуваме с всякакви хора приятелски е в основата не само на добрите взаимоотношения и свързаност в обществото, но и необходима за собственото ни щастие и благополучие. Бидейки отворено и положително настроени към всички хора, то ние бързо открехваме сърцата им за подобно поведение.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.