Четем заедно

Четем заедно e действие от инициативата Ние сме това, което вършим.

Може би се случва често да четете на деца, но кога последно сте чели заедно с приятел? Може би в училище? А това доставя толкова удоволствие – не само заради четивото, а и заради взаимността.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.