Предлагаме собствените си действия

Предлагаме собствените си действия e действие от инициативата Ние сме това, което вършим.

Е, след като видяхте от страна на ОМ и на „Ние сме това, което вършим“ толкова много и различни действия и взаимодействия, надяваме се, че сте се включили в някои от тях и ги прилагате в ежедневието си. Още повече ще се радваме ако и Вие самите предложите Вашите собствени и съвместни такива. Покажете ни Вашия собствен личен пример и го споделете!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.