Нашата азбука

Имаме прекрасна азбука, в която всяка една буква си има и някакво значение, или съдържание:

Азъ, буки, виде, глаголь, добро, есть, живите, зела, земля, иже, и, како, люди, мыслите, нашь, онь, покой, рцы, слово, твердо, оникь, укъ, фертъ, херъ, отъ, цы, червь, ша, ща, еръ, еры, ерь, ять, ю, о, я, кси, пси, вита, ижица.

Винаги съм си мислел, че създаването на новата ни азбука – глаголицата, а после и кирилицата и приемането на християнството в едно и също историческо време са взаимосвързани. На това ни учат и учебниците ни, но като че ли нещо оставаше все неразгадано за мен и ме човъркаше. Преди време ми попадна една прекрасна книга за Духовното значение на всяка една буква от глаголицата от гледна точка на съвременната гералдика, науката за символите. За съжаление тогава още не бях напълно наясно с българската мисия и път и със значението на азбуката за нея и не разбрах всичко. А и загубих някъде книгата … ще се радвам ако някой знае за коя книга става дума и може да ми даде повече сведения. Мисля, че се казваше „Азът на Българите“ или нещо такова.

Mисълта за българската азбука не ме оставяше и дори още повече се засили преди няколко години, когато вече бях наясно какво е Духовното предназначение на народа ни. Стана ми ясно, че тя е била създадена с Духовната мисия да съпътства по най-добрия възможен начин приемането на християнството, обединението на различните етнически групи и преминаването на цял един народ на едно ново ниво на съществуване и развитие според Новия Завет. Постепенно, от различни източници, научих изброените по-долу неща, които дават някои отговори, но поставят и допълнителни въпроси.

Любопитно е, че според значението си, имената на буквите са най-различни като части на речта:

  • глаголи – една част в повелително наклонение: два в единствено число (рцы, цы) и два – в множественно (мыслите, живите); един е в неопределена форма (ять); един в трето лице единственно число (есть); един в минало време (веди)
  • местоимения (како, шта)
  • наречия (твердо, зело)
  • съществителни в множественно число (люди, буки) и единствено число

Освен това цялата азбука се е учила и произнасяла като Молитва. Това всичко идва да каже, че в азбуката ни има някакъв свещен смисъл, за когото вече не си спомняме. За щастие някой е успял да изнамери тази молитва и нейното послание. За съжаление незнам кой е, но съм му безкрайно благодарен. А ето и посланието:

Аз Истина Виждам И Правя (и говоря) Добро (Благо). Ако Живеете Знаещи На Земята, Които И Каквито Хора Да Сте, Мислете За Нашият И За Другият Покой. Казвайте Словото Твърдо. Запомни Невернико. Христос, Отца и Червеите, Са, И Ще Бъдат. От Ера В Ера, И В Ерите. Чудо За Теб, И За Мен. И За Всички. За Цезара, И За Кучето. И Така. От Началото До Края. Амин.

Една прекрасна Молитва, която включва не само цялата мъдрост на християнството, но и събрания опит на народа ни. Молитва, която е проста за заучаване от всеки и която ни показва пътя на Духовното развитие. Молитва, която силно подчертава значението на Живото Словото (Първонамерението, Първоначалото, от което всичко тръгва) за създаването на света, така както е и според Библията:

В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.

Към това прекрасно Послание-Молитва авторът прибавя и кратко тълкуване на първите няколко и основни (Аз Буки Веди …) букви/думи:

  • Първата буква е Азъ. Азът е най-висшата форма на самоосъзнаване на човека на земята. Аз – това е Алфа и Омега (Началото и Краят). Аз това е и огледално отражение на индийската мантра ОМ.
  • Втората е Боуки. Тя означава Посветен в Знанието, науките. БОГ (Синът на Гея), това си Ти, когато го осъзнаеш и откриеш след много търсене.
  • Виде е силата, която всичко вижда, когато е усвоила знанието, по-висше познание, интуитивен, духовен опит, който води до просветление.
  • Глаголи означава две неща – говорене и действие. То е качествено само тогава, когато човек знае и вижда света с нови очи.
  • Доброто е Благо, а Благото е Добро. Благ е един Господ-Бог.

Източник на снимката е Уикипедия.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.