За младите хора в Европа

Вече писахме за Симон, който обикаля Германия и разговаря с млади хора, за да разбере повече за техните виждания за живота и обществото. Резултатите от изследванията му  вече са обобщени и всеки може да ги види. В тази творба ще представим накратко не само до какви изводи стига Симон за немското общество през погледа на младите, но и проектите му за цяла Европа.

Най-важните развития, които влияят на младите са глобализацията, дигитализацията и разпада на традиционното семейство. И докато първите две се оценяват положително от голямата част, то при третото това не е така. Като цяло 18% са много доволни от живота си, 71% са доволни, 9% са недоволни и само 1% са много недоволни. Това със сигурност се дължи до голяма част на доброто развитие на страната и обществото като цяло и най-вече на възможностите, които се отварят пред младите. Това ясно си личи в процента на постигане на личните стремежи. Сред 18-21 годишните цели 50% живеят отделно от родителите си, 30% са финансово независими, 25% са завършили висше или професионално образование, 10% имат деца, а 5% са женени. Доста забележителни постижения за тази толкова млада възрастова група!

Сред 30-34 годишните се очертава следната картина – почти 100% живеят отделно от родителите си, почти 95% са финансово независими, 90% са завършили образованието си, малко под 20% имат деца и малко над 20% са женени. Забелязват се като цяло изключително радващи показатели като самостоятелност и професионално развитие, но повече от тревожещи, що се отнася до създаването на семейство. Силното изместване на стойностите и приоритетите и тук си казва думата. В същото време само 53% мислят, че някога ще могат да достигнат стандарта на живот на родителите си. При до 34-годишните са дори само 34%. Това са силно обезпокояващи данни – липса на деца и слаба надежда в бъдещето, въпреки успехите досега с личния им живот.

Що се отнася до политическото развитие на страната – над 50% не са доволни от развитието на демокрацията в страната, а над 70% от правителството. Само за 30% е важно да са политически дейни и отговорни. Това е отново тревожно, защото говори за някакво примирение и отчаяние. Може би и затова най-големите желания на младите са за повече диалог между поколенията, повече отвореност и солидарност в отношенията между хората. За едно по-различно общество, в което хората и отношенията между тях отново са с по-голямо значение от икономиката и работата.

Въпреки всичко казано до тук, 60% виждат положително бъдещето на страната си и само 15% биха я напуснали. Любопитно, че сред най-желаните дестинации за преселване е и … България. Можем само да гадаем защо, но добрия климат, гостоприемството и повечето топлина и взаимност в човешките отношения  сигурно са  сред основните фактори.

Любопитно е и кои са най-важните области от живота на обществото за младите: образование, пенсионно осигуряване, здравеопазване, безработица и околна среда. И докато първото, третото и петото са важни за всяко едно общество, то изглежда малко странно защо младите отдават толкова голямо значение на безработицата, предвид, че тя е толкова ниска в Германия и че голямата част от тях са образовани, финансово независими и имат работа. Още по-странно изглежда споменаването на второ място на пенсионното осигуряване. Мисля, че и двете можем да свържем с традиционния стремеж на немците към сигурност. Можем спокойно да кажем, че немското общество залага предимно на сигурността. Свободното развитие и неограничените възможности, така характерни за англо-саксонците, нямат толкова голяма застъпеност в централно европейския манталитет, който е типичен за немците.

Като цяло можем да кажем, че младите ясно осъзнават, че доброто икономическо развитие не е достатъчно и че междучовешките отношения са по-важни за бъдещето. Именно те им липсват най-много. Тревожно е, че повечето усещат необходимостта от промяна, но не знаят как тя може да се осъществи.

А какво е положението в България? На този въпрос трябва ние самите да си отговорим. Който има желание, може да попълни анкетата на Симон. При една достатъчно голяма бройка от участници, ще получим добър поглед и върху мнението на младите българи за обществото ни.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.