Мартин Валзер за писателската дейност

На скоро четох едно интервю с Мартин Валзер и ми направиха впечатление някои от изказванията му, от които струи много мъдрост и високо ниво на Духовно развитие. Затова и бих желал да ги споделя с Вас. Те са важни и за самите нас от ОМ, защото сме поели задачата да издаваме книги.

Грешките са от нас, истините – не.

Емануел Шведенборг

Това е малко или много мотото на Мартин Валзер. Моят поглед върху него е, че ние сме способни да видим истинската същност, първопричината на нещата, само тогава, когато сме в пълно единство с всичко, което ни заобикаля. Единствено в такъв случай, като част от цялото, ние имаме възможността да не наблюдаваме нещата през призмата на собственото си аз и ограничение. И само тогава не сме способни да правим грешки.

Книгите ми са винаги готови, просто трябва да бъдат написани.

Предполагам, че някои други автори биха казали, че едва с писането идва въодушевлението и истинското творчество. Така е и при мен. Но мисля, че Валзер има нещо друго предвид – едва когато вътрешното чувство за цялост, за пълнота на дадено предстоящо хрумване за книга завладее автора, то чак тогава той може да седне и да пише, погълнат от вдъхновението. Писане на парче, на нещо, което на идеално ниво не е завършено, не може да бъде завършено и обгърнато под формата на слово. Още по-малко може да се превърне в Живото Слово. А точно към това се стреми Валзер:

Във всяко едно изречение да съм аз самия. Не казвам това, което знам, а това, което съм.

Само така читателят се докосва до живия пример и живото слово, само така има истински живот в една книга. Това се припокрива и със стремежа творчеството да излиза от самите дълбини на Душата, от нейната вечна същност и да обхваща непреходните неща, а не временното състояние на обществото или на мисълта. Това обаче не трябва да е в противоречие с развитието и да се разбира като негов застой, а точно напротив. Намирането на дълбоката собствена същност е основната предпоставка за развитието.

Музата ми идва от липсата.

Именно желанието за развитие е в основата на откриването на съществуващите несъвършенства, които пък водят до творческите сили, стремящи се да ги преодолеят. Написването на всяка една книга може да се наблюдава като поредната крачка по пътя на развитие на автора, което той открито споделя със света. И ако го е направил добре, ако е създал Живото Слово, то той непременно развива не само себе си, но и обществото като цяло. Това обяснява и защо има произведения, които винаги ще се ценят и ще бъдат търсени. Вярваме, че и с издадените от ОМ книги, ще допринесем за развитието на обществото и то не само в този един миг.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.